Jaloviše Gradac-Pljevlja. 


Deponija od 12.5ha u Gradcu sadrži jalovinu(ostatke) iz nekadašnjeg rudnika za flotacijsku preradu olova i cinka.  Odabrana opcija sanacije sastoji se od stabilizacije kosine i potpune enkapsulacije sa preoblikovanjem,površinskog sloja i ozelenjavanja.Vodoprivreda se bazira na prevenciji  infiltracije u jalovište i preusmjeravanja vode.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

O RIO projektu

Glavni cilj RIO projekta je da smanji zagađenje crnogorskih prirodnih resursa, kao i rizik po javno zdravlje nastao eksponiranjem zagađenju iz određenih industrijskih deponija.

O EPA

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore implementira ciljeve i standarde Evropske Unije kada je u pitanu zaštite životne sredine. Naša misija je da aktivno razvijamo ekološki status Crne Gore tako što ćemo služiti prirodi, zdravlju, ali i ekonomskom interesu sadašnjih i budućih generacija.

Kontakt

 

  • Addresa: IV Proleterske 19      81000 Podgorica, Montenegro
  • Telefon: +382 20 446 527
  •  E-mail: info@rio.org.me