Otpad od pjeskarenja  i kontaminacija brodogradilišta Bijela.

Brodogradilište se nalazi u Bokokotorskom zalivu i procijenjeno je da ima količinu od 60.000 tona zagadjenog grita odloženog u velike vreće.Grit se koristi za skidanje i čišćenje boje na brodu,a istorijske količine grita koje sadrže teške metale treba tretirati kao opasan otpad.Usled smanjenja teških metala kod boje za brodove,novo proizvedeni grit se više ne smatra opasnim..Ranije naslage ovog materijala uzrokovale su zagadjenje oblasti površine  1.5ha a očekuje se da će se iskopavanjem uslijed rekonstrukcije lokacije nakupiti količina od 40.000 tona zagadjenog zemljišta i 7.200 tona kontaminiranih sedimenata.Selekcija opcija sanacije sastoji se od uklanjanja zagadjenog grita(opasnog otpada) i količine iskopanog zagadjenog zemljišta sa lokacije kako bi se ispoštovali standardi rekonstrukcije.Projekat će finansirati prepakovanje,transport i finalno odlaganje zagadjenog zemljišta i iskorištenog grita.Zagadjeno zemljište klasifikuje se kao neopasan otpad i odlaže se u Crnoj Gori u jednoj od opštinskih deponija koja ispunjava standarde  iz nacionalnog zakona o otpadu i direktive EU o deponijama.Velike količine grita bi se izvozile u skladu sa Bazelskom konvencijom.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

O RIO projektu

Glavni cilj RIO projekta je da smanji zagađenje crnogorskih prirodnih resursa, kao i rizik po javno zdravlje nastao eksponiranjem zagađenju iz određenih industrijskih deponija.

O EPA

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore implementira ciljeve i standarde Evropske Unije kada je u pitanu zaštite životne sredine. Naša misija je da aktivno razvijamo ekološki status Crne Gore tako što ćemo služiti prirodi, zdravlju, ali i ekonomskom interesu sadašnjih i budućih generacija.

Kontakt

 

  • Addresa: IV Proleterske 19      81000 Podgorica, Montenegro
  • Telefon: +382 20 446 527
  •  E-mail: info@rio.org.me